Müzayede Kuralları

ZAMAN TÜNELİ MÜZAYEDE KURALLARI

Zaman Tüneli olarak; düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1-) Zaman Tüneli Antika  bir  şahıs şirketidir.

2-) Zaman Tüneli Antika  hem kendi ürünlerini hem de  üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır.

3-) Zaman Tüneli Antikanın kendi ürünleriyle düzenlediği müzayedelerde komisyon bedeli alınmamaktadır.

4-)Zaman Tüneli Antika'nın üçüncü şahısların ürünlerini elektronik ortamlarda satışa sunduğu müzayedelerde  ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır. Komisyon bedeli, her mezat için farklılık gösterebilmektedir.

5-) Online müzayedelere katılabilmek için www.zamantuneliantika.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

6-) Zaman Tüneli Antikanın kendi ürünleriyle düzenlediği online müzayedeye çıkarılan ürünlerin satış tutarlarına KDV eklenecektir.

7-) Zaman Tüneli Antikanın üçüncü şahısların ürünlerini satışa sunduğu müzayedelerde satış tutarlarına Zaman Tüneli Antika'nın belirlediği aracı hizmet komisyon tutarı ve komisyon tutarına ait KDV'si eklenecek olup, alıcı bütün bedellerden sorumludur.

8-) Satın alınan eşyanın bedeli havale yoluyla peşin olarak müzayedenin bitim tarihinden  itibaren en geç (5) iş günü içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamı ile artı Zaman Tüneli Antikanın belirlediği %15 aracı hizmet komisyon tutarı ve komisyon tutarına ait KDV eklenerek çıkan tutarı ödediğinde Zaman Tüneli Antikanın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 5 gün, şehir dışı teslimlerde 10 gün içinde Zaman Tüneli Antika eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Zaman Tüneli Antika sorumlu tutulamaz. Kargo ücreti alıcıya aittir.

9-) Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48.maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini (3) iş günü içinde tam olarak ödemediği takdirde Zaman Tüneli Antika dilerse satış akdini feshe, %15 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Zaman Tüneli Antikanın sair dava ve talep hakları saklıdır.

10-) Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından Zaman Tüneli Antika sorumlu değildir.

11-)Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Bu katalogda belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz. Müzayedeye girilen peyler kayıtlı olup, iptal edilmesi mümkün değildir. teklif / pey iptali istenmesi durumunda veya müzayede sonrası ödeme yapılmaması durumunda üyelik kalıcı olarak engellenir.

12-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiş olup belirtilen saatte teklife kapanacak ve canlı mezatta tüm mezatlar sonuçlandırılarak en yüksek teklifi veren kullanıcı ürün sahibi olarak mail gelecektir.

13-) Zaman Tüneli Antika internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

13-) Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Zaman Tüneli Antika  sorumlu tutulmayacaktır.

12-) Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Zaman Tüneli Antika’ya bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Zaman Tüneli Antika verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

13-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Zaman Tüneli Antikanın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

14-) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemiyorsanız zamantuneli2021@gmail.com adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir